extraescolar:

educació emocional

 

Hem dissenyat una proposta d’activitat extraescolar per als alumnes de Primària amb el propòsit d’aconseguir nens i nenes emocionalment més intel·ligents perquè sàpiguen gestionar les seves emocions de manera positiva i desenvolupin les seves habilitats personals i socials per utilitzar-les ara i en el futur.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

La educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, així com capacitar als alumnes de coneixements i competències emocionals que els hi permetin afrontar la vida amb èxit i incrementar el seu benestar a nivell de salut i de convivència.

educació emocional
educació emocional

Objectius generals

• Desenvolupar la capacitat per a prevenir i controlar l’estrès i l’ansietat.
• Prendre consciència dels factors que indueixen al benestar subjectiu.
• Desenvolupar el sentit de l’humor.
• Desenvolupar la capacitat de canviar recompenses immediates per altres majors
però que s’obtenen a més llarg termini.
• Desenvolupar la resistència a la frustració.

Competències

 Dividim les competències emocionals en 2 blocs i 5 àmbits que s’interrelacionen:

 • Competències intrapersonals (van dirigides a la pròpia persona):

Consciència emocional: Ser conscients del que sentim. Posar nom a les emocions que sentim. Vocabulari emocional. Identificar i ser conscients de les emocions dels altres. Prendre consciència del propi estat emocional. Comprendre el significat i els avantatges o desavantatges de cadascuna de les emocions.

Regulació emocional: És la que ens permet respondre de manera més adequada a les diferents situacions emocionalment intenses. Treballarem:
· Estratègies de regulació emocional: diàleg intern, relaxació, reflexió i reestructuració cognitiva.
· Estratègies per al desenvolupament d’emocions positives.
· Regulació de sentiments i impulsos.

Autonomia emocional: Ens permet tenir confiança en nosaltres mateixos, autoestima, pensar de manera positiva, automotivar-nos, prendre decisions de manera adequada i responsabilitzar-nos de manera relaxada i tranquil·la.
· Noció d’identitat i coneixement d’un mateix.
· Valoració positiva de les pròpies capacitats i limitacions.

 • Competències interpersonals (van dirigides a la resta):

Habilitats socioemocionals: Consisteix en ser capaços de gestionar cadascuna de les diferents i variades situacions socials amb el conjunt d’emocions positives que comporten.
· Escolta activa i dinàmica amb altres persones
· Donar i rebre crítiques de manera constructiva
· Ser assertius i i sincers en el nostre comportament.
· Enfrontar-nos intel·ligentment als conflictes del nostre dia a dia.
· Treballar en grup i mantenir bones relacions interpersonals.

Habilitats de vida i benestar: Oferir recursos per a una vida sana i equilibrada, superant els possibles obstacles que la vida ens pugui presentar.
· Habilitats d’organització i desenvolupament personal i social.
· Habilitats en la vida familiar, escolar i social.
· Actitud positiva i real davant la vida. 

 

Efectes que esperem

 • Augment de les habilitats socials i de les relacions interpersonals satisfactòries.
 • Disminució de pensaments autodestructius, millora de l’autoestima.
 • Disminució de l’índex de violència i agressions.
 • Menor conducta antisocial o socialment desordenada.
 • Menor nombre d’expulsions de classe.
 • Millora del rendiment acadèmic.
 • Disminució en la iniciació al consum de drogues.
 • Millor adaptació escolar, social i familiar.
 • Disminució de la tristesa i la simptomatologia depressiva.
 • Disminució de l’ansietat i l’estrès.
 • Disminució dels desordres relacionats amb el menjar.
educació emocional